Politika privatnosti

Mi u tvrtci EPP shvaćamo vašu privatnost ozbiljno i u skladu s GDPR-om i vašim podacima upravljamo isključivo u granicama vaših privola.

Uvod

Kada koristite web stranicu www.croatian-voiceover.com (u daljnjem tekstu “croatian-voiceover.com” ), EPP, obrt za promidžbu i reklamu, vl. Branimir Jelčić (u daljnjem tekst “EPP” ili “voditelj obrade”) kao voditelj obrade podataka obrađuje Vaše osobne podatke u skladu s relevantnim propisima o zaštiti osobnih podataka.

Ova Pravila zaštite osobnih podataka (u daljnjem tekst “Politika privatnosti” ili “politika”) opisuju koje se vrste podataka obrađuju, prema kojoj osnovi, u koje svrhe, te Vaša prava vezana uz takvu obradu.

Molimo Vas pažljivo pročitajte ovu politiku prije nastavka korištenja web stranice. Ako se ne slažete s njihovim odredbama, molimo Vas da ne koristite web stranicu.

Posebno ćemo Vas upozoriti kada nam je potreban Vaš osobni podatak koji će nam omogućiti da Vam pružimo uslugu koju ste zatražili. Osobni podaci koje prikupljamo putem web stranica mogu uključivati Vaše ime i prezime, OIB, tvrtku ili naziv organizacije, adresu, telefon, e-mail adresu, podatke o Vašoj kartici i druge podatke po potrebi.

Prikupljamo samo one osobne podatke koje nam dobrovoljno dostavite i samo za svrhe navedene u ovim pravilima zaštite osobnih podataka. Ne zahtijevamo od Vas da nam pošaljete te podatke kako bismo vam omogućili pristup na naše stranice i ne tražimo da otkrijete više podataka no što je doista potrebno za ispunjenje svrhe, odnosno provođenje aktivnosti koju od nas svojom voljom tražite.

Prilikom prikupljanja osobnih podataka obvezujemo se poštovati odredbe pozitivnih propisa vezanih na zaštitu osobnih podataka, te uložiti maksimalnu pažnju u cilju zaštite Vaših osobnih podataka.

Podaci o voditelju obrade osobnih podataka

Naziv: EPP, obrt za promidžbu i reklamu, vl. Branimir Jelčić
Sjedište: Gorica 15, 20207 Mlini
OIB: 49756389205
E-mail: branimir@croatian-voiceover.com

Voditelj obrade osobnih podataka obrađuje Vaše osobne podatke zakonito, pošteno i transparentno.

EPP, obrt za promidžbu i reklamu, vl. Branimir Jelčić, Gorica 15, 20207 Mlini, OIB: 49756389205 (u daljnjem tekstu: croatian-voiceover.com) poštuje Vašu privatnost i sigurnost Vaših osobnih podataka. Prikupljanje, korištenje i obrada Vaših osobnih podataka provodi se u skladu s ovom Politikom privatnosti te odredbama Zakona o zaštiti privatnih podataka (NN 103/03, 118/06, 41/08, 130/11, 106/12), odnosno drugih važećih propisa primjenjivih u Republici Hrvatskoj, koji uređuju zaštitu osobnih podataka.

Privatnost naših klijenata izrazito nam je važna i činimo sve kako bismo sačuvali povjerljivost njihovih podataka. Molimo vas da politiku zaštite osobnih podataka povremeno provjerite s obzirom na moguće izmjene.

Privola korisnika i odustanak

croatian-voiceover.com prikuplja osobne podatke korisnika koje oni dobrovoljno daju. Smatra se da je prihvaćanjem Uvjeta korištenja croatian-voiceover.com-a, a čiji sastavni dio čini i ova Izjava o privatnosti i zaštiti podataka, korisnik kao svoju privolu i izričito očitovao svoju volju kojom oni izražavaju svoju suglasnost s obradom njegovih osobnih podataka u svrhe korištenja usluga koje nudi croatian-voiceover.com. Korisnik u svako doba može povući svoju privolu pisanom obavijesti.

Voditelj obrade podataka

EPP je voditelj obrade vaših osobnih podataka.

Politika privatnosti se primjenjuje na sve osobne podatke korisnika koje prikupljamo i obrađujemo, izravno ili putem svojih partnera.
Osobni podatak je svaki podatak koji se odnosi na fizičku osobu čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi, izravno ili neizravno.
Obrada podataka je bilo koja radnja izvršena na osobnim podacima, poput primjerice prikupljanja, pohrane, upotrebe, uvida i prijenosa osobnih podataka.
Ova Politika se ne primjenjuje na anonimne podatke. Anonimni podatak je podatak koji se ne može povezati s određenom fizičkom osobom.
Što se sve smatra osobnim podatkom?

Osobni podatak je svaki podatak koji se odnose na pojedinca čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi.

Koja vrsta podataka se prikuplja?

EPP prikuplja sve osobne podatke koji se akumuliraju kada korisnici koriste usluge ponuđene od croatian-voiceover.com-a (Internet stranica) i komuniciraju s EPP-om. Prikupljaju se samo oni osobni podaci koji su bitni za postizanje svrhe radi koje korisnici koriste ponuđene usluge i njihov opseg neće biti veći od onoga što je nužno da bi se postigla takva svrha.

Navedeno uključuje:

Podatke koje korisnici unesu putem online formulara ili koje oni unesu na drugi način dok koriste usluge EPP-e (primjerice, telefonom ili elektroničkom poštom) uključujući i osobne podatke (ime, adresu, telefonski broj, datum rođenja, spol, sredstvo plaćanja, itd.),
korisnički podaci koji su poslani ili automatski generirani (primjerice, datum i vrijeme korištenja usluge, aktualna i prethodno korištena stranica, IP adresa, podaci koji se odnose na korišteni preglednik, šifra naprave, aktualnu lokaciju, ako su takve informacije dane, itd.),
kao i interakcijski podaci ako su dostupni bez instalacije dodatnih programa na kompjuteru (primjerice, pokreti mišem i klikovi ili stiskanjem tipki tastature na Internet stranici),
osobni podaci koje generira EPP ili treće osobe (primjerice šifre),
korespondencija i druga komunikacija s korisnicima (primjerice, elektronička pošta, telefonski razgovori, koji mogu biti snimani ako je potrebno).
Svrha obrade podataka

EPP može koristiti korisničke podatke koje prikupi ili koji se za njega prikupe u sljedeće svrhe:

Pribavljanje usluga koje nudi EPP
Pripreme raznih vrsta statistika koji se odnose na, primjerice, količinu pokazanog interesa korisnika za proizvod i usporedbu usluga ili za druge usluge koje EPP nudi,
Interni trening i kontrola kvalitete,
Održavanja i razvoja odnosa s klijentima,
Garancije sigurnosti i dostupnosti sustava i podataka EPP te njegovih pružatelja usluga,
Korporativne transakcije koje izvrši EPP a koje mogu imati utjecaj na korisničke podatke,
Prevencije, otkrivanja i sprečavanja bilo kakve zlouporabe,
Odgovaranje na opravdane službene upite ili upite u svezi s dokazivanjem tužbi ili drugih pravnih sporova koji se tiču EPP-e ili u kojima EPP sudjeluje.
Daljnje svrhe mogu proizaći iz danih okolnosti ili zakonskih obveza, ili mogu biti potrebne u sklopu prikupljanja odgovarajućih podataka.

Brošure, komercijalna komunikacija

U svezi s uslugama koje nudi EPP, isti može periodično slati brošure ili druge sadržaje (komercijalne prirode) na adresu ili broj bilo kojeg korisnika koji je registrirao svoju adresu elektroničke pošte ili bilo koju drugu elektroničku adresu ili broj mobilnog telefona pri croatian-voiceover.com. Svojom registracijom, korisnici daju svoju suglasnost na primanje takvih brošura i sadržaja. Međutim, oni mogu obavijestiti EPP-u u bilo koje vrijeme i bez naplate da ne žele više primati ili biti obaviješteni o gore navedenom.

Prosljeđuju li se neki podaci trećim stranama?

Uz dolje navedene iznimke, EPP načelno ne prosljeđuje nikakve osobne podatke trećim osobama:

EPP može pozvati treće osobe da obrade osobne podatke u ime i isključivo u svrhu poslovanja tvrtke EPP (npr. Institucije za istraživanje tržišta). EPP će primijeniti odgovarajuće mjere kako bi osigurao da takva treća osoba obrađuje podatke isključivo na način na koji je EPP ovlašten da ih obrađuje;
EPP može iznositi osobne podatke trećim osobama ako njegov korisnik tako zatraži (registracijom, zahtjevom za ponudom, itd.), ako je to inače potrebno da bi se pružila usluga zahtijevana od korisnika ili ako je EPP izričito obavijestila korisnika o činjenici da će se njegovi/njezini podaci iznijeti. U iznimnim slučajevima (npr. zlouporaba), podaci korisnika mogu se iznijeti i trećim osobama za druge svrhe navedene u ovoj izjavi o privatnosti podataka ili radi svrhe predviđene zakonom. EPP ne može kontrolirati, garantirati ili jamčiti da se treće osobe pridržavaju pravila o zaštiti podataka koja se primjenjuju na tvrtku EPP; oni obrađuju podatke u svoje svrhe, moguće i u inozemstvu gdje se primjenjuju drukčiji propisi.
EPP može iznositi osobne podatke trećim osobama ako je tako predviđeno temeljem zakona.

Nadalje, EPP može trećim osobama iznijeti anonimizirane podatke korisnika. Takvi podaci imaju formu koja ne dopušta trećim osobama da saznaju identitet dotičnih korisnika ili to nije vjerojatno.

Svi djelatnici tvrtke EPP i poslovni partneri odgovorni su za poštivanje načela zaštite privatnosti putem ugovornih odnosa za obrt EPP i povezanim društvima.

Gdje i kako se čuvaju podaci?

U kontekstu spremanja ili obrade podataka korisnika na drugi način, EPP će primijeniti odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere kako bi spriječili neovlaštenu ili na drugi način nezajamčenu obradu. Takve mjere podvrgnute su redovitoj kontroli i po potrebi se mijenjaju. To se također primjenjuje i na treće osobe zadužene za vođenje sustava.

Osobni podaci čuvaju se u obliku koji dopušta identifikaciju korisnika i ne duže no što je to potrebno za svrhu u koju se podaci prikupljaju ili dalje obrađuju.
Koristimo razne sigurnosne mjere, uključujući enkripciju i autentifikaciju, kako bismo zaštitili i održali sigurnost, integritet i dostupnost vaših podataka.

Između ostalog, koristimo i sljedeće mjere:

strogo ograničen osobni pristup vašim podacima po načelu „nužnog poznavanja“ te isključivo u svrhe o kojoj ste informirani,
sigurni prijenos prikupljenih podataka,
trajno praćenje pristupa IT sustavima radi detekcije i sprječavanja zlouporabe osobnih podataka.
Koliko dugo zadržavamo vaše podatke

Osobne podatke pohranjujemo i obrađujemo samo onoliko dugo koliko je potrebno za izvršenje određene legitimne svrhe, osim ako važećim propisima nije za pojedinu svrhu predviđeno duže vrijeme čuvanja. U slučaju davanja privole za marketing, podatke čuvamo onoliko dugo dok se privola ne povuče. U slučaju odbijenih ponuda, gdje nije dana privola za marketing, podatke vezane uz ponudu čuvamo godinu dana, a u slučaju da nas zatražite brisanje, isti će biti odmah obrisani.

Osobni podaci koji više nisu potrebni se ili nepovratno anonimiziraju ili se uništavaju na siguran način.

Vaša prava zajamčena GDPR regulativom

Davanje privole za obradu osobnih podataka nije obvezno, ali odbijanje davanja privole na obradu podataka kako je iznad navedeno, može korisniku onemogućiti korištenje svih ili nekih sadržaja koje nudi web stranica, ili onemogućiti dobivanje informacija o proizvodima/uslugama u ponudi tvrtke EPP.

Slanjem osobnih podataka tvrtci EPP ispitanik se ne odriče prava zajamčenih pozitivnim propisima Republike Hrvatske kojima se štite osobni podaci, a osobito prava zatražiti ispravak ili brisanje vlastitih osobnih podataka iz zbirke ako su isti nepotpuni, netočni ili neažurni ili njihova obrada nije u skladu s odredbama pozitivnih propisa Republike Hrvatske.

U mjeri u kojoj se obrada Vaših osobnih podataka temelji isključivo na Vašoj privoli, imate niz prava, uključujući:

Pravo na pristup
Možete zatražiti informaciju vezanu za obradu Vaših podataka u bilo koje vrijeme pisanim putem na adresu Voditelja obrade osobnih podataka ili elektroničkim putem na email adresu: branimir@croatian-voiceover.com
Pravo na ispravak podataka
Možete zatražiti od Voditelja obrade osobnih podataka ispravak ili izmjenu svojih osobnih podataka u bilo koje vrijeme pisanim putem na adresu Voditelja obrade osobnih podataka ili elektroničkim putem na email adresu: branimir@croatian-voiceover.com, odnosno izravnim unošenjem ispravka podataka u korisničkom profilu na Web stranici.
Pravo na brisanje (“pravo na zaborav”)
Možete od Voditelja obrade osobnih podataka tražiti brisanje Vaših osobnih podataka pisanim putem na adresu Voditelja obrade osobnih podataka ili elektroničkim putem na email adresu: branimir@croatian-voiceover.com. U navedenom slučaju, Voditelj obrade osobnih podataka će bez odgađanja Vaše podatke obrisati, osim u slučaju i u mjeri potrebnoj za ostvarivanje legitimnih interesa Voditelja obrade osobnih podataka u skladu s propisima.
Pravo na ograničenje obrade
Možete od Voditelja obrade osobnih podataka tražiti ograničavanje obrade Vaših osobnih podataka u bilo koje vrijeme pisanim putem na adresu Voditelja obrade osobnih podataka ili elektroničkim
putem na email adresu: zastita.privatnosti@watchcentar.hr. Voditelj obrade osobnih podataka će u tom slučaju odrediti ograničenje ukoliko se ispuni jedan od sljedećih uvjeta:
– ispitanik osporava točnost osobnih podataka, u kom slučaju će se obrada ograničiti na razdoblje kojim se voditelju obrade osobnih podataka omogućuje provjera točnosti podataka;
– obrada je nezakonita i ispitanik se protivi brisanju osobnih podataka te umjesto toga traži ograničenje njihove uporabe;
– voditelj obrade osobnih podatka više ne treba osobne podatke za potrebe obrade, ali ih ispitanik traži radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva;
– ispitanik je uložio prigovor te očekuje potvrdu nadilaze li legitimni razlozi voditelja obrade razloge ispitanika.

Pravo na prenosivost podataka
Možete od Voditelja obrade osobnih podatka tražiti u bilo koje vrijeme pisanim putem na adresu Voditelja obrade osobnih podataka ili elektroničkim putem na email adresu: branimir@croatian-voiceover.com, da Vam osobne podatke koje ste pružili Voditelju obrade osobnih podataka preda u strukturiranom, uobičajeno upotrebljavanom i strojno čitljivom formatu te imate pravo prenijeti te podatke drugom voditelju obrade bez ometanja od strane Voditelja obrade osobnih podataka.
Pravo na prigovor
Možete Voditelju obrade osobnih podataka uložiti u bilo koje vrijeme pisanim putem na adresu Voditelja obrade osobnih podataka ili elektroničkim putem na email adresu: branimir@croatian-voiceover.com prigovor sukladno članku 21. i 22. Opće Uredbe o zaštiti osobnih podataka.
Pravo podnošenja prigovora nadzornom tijelu
Ukoliko smatrate da se obradom Podataka krši mjerodavno pravo, možete se obratiti i izravno tijelu nadležnom za zaštitu podataka (Agencija za zaštitu osobnih podataka) ili nadležnom sudu kako bi ostvarili svoja prava.
Pravo na povlačenje privole
Možete u svako doba povući svoju privolu za obradu osobnih podataka pisanim putem na adresu Voditelja obrade osobnih podataka ili elektroničkim putem na email adresu: branimir@croatian-voiceover.com.
Ukoliko želite samo promijeniti postavke privole za komercijalnu komunikaciju, isto možete u svakom trenutku samostalno urediti putem kontakt forme.
Povlačenje privole ne utječe na zakonitost obrade koja se temeljila na privoli prije nego što je ona povučena.
Pitanja i prijedlozi, zahtjevi za informacijama, ispravkama ili brisanjima

Korisnik ima pravo u svako doba odustati od privole dane za obradu osobnih podataka i zatražiti prestanak daljnje obrade njegovih podataka, osim ako se radi o obradi podataka u statističke svrhe, kada osobni podaci više ne omogućuju identifikaciju osobe na koju se odnose. Korisnik također ima pravo zatražiti ispravak ili izmjenu osobnih podataka koje je dao na obradu. Odustanak od privole ili zahtjev za ispravkom ili izmjenom osobnih podataka dostavlja se pisano putem elektroničke pošte na branimir@croatian-voiceover.com ili na poštansku adresu: Gorica 15, 20207 Mlini, Hrvatska. Korisnik se ima pravo izričito usprotiviti obradi svojih osobnih podataka u svrhe marketinga i u tom se slučaju osobni podaci koji se na njega odnose neće obrađivati u tu svrhu. Protivljenje obradi osobnih podataka u svrhe marketinga korisnik će dostaviti pisano putem elektroničke pošte na branimir@croatian-voiceover.com, ili na poštansku adresu, Gorica 15, 20207 Mlini, Hrvatska. Sva ostala pitanja, prijedlozi i komentari u vezi s obradom osobnih podataka dobrodošli su.

Svatko tko smatra da mu je povrijeđeno neko pravo zajamčeno ovim Zakonom, može podnijeti zahtjev za utvrđivanje povrede prava Agenciji za zaštitu osobnih podataka.

Ograničenje odgovornosti

Iako poduzimamo dostupne tehničke, organizacijske i kadrovske mjere zaštite osobnih podataka od slučajne ili namjerne zlouporabe, uništenja, gubitka, neovlaštene promjene ili dostupa ne možemo jamčiti da neki od osobnih podataka koje prikupljamo neće nikada biti slučajno otkriveni, suprotno odredbama ovoj Politici privatnosti.

Do najveće mjere dopuštene zakonom isključujemo odgovornost za štetu nanesenu korisnicima ili trećim osobama slučajnim otkrivanjem osobnih podataka.

Budući da nemamo kontrolu nad osobnim podacima koje dostavljate prilikom pristupa ili korištenja drugih portala, odnosno izravno trećim osobama (npr. kod sudjelovanja u sponzoriranim aktivnostima), do najveće mjere dopuštene zakonom isključujemo odgovornost za štetu koja može nastati vama ili trećim osobama zbog dostavljanja osobnih podataka na taj način.

Promjene i prestanak Politike privatnosti na web stranici croatian-voiceover.com

EPP pridržava pravo izmjene ili prekida svih ili bilo kojeg dijela ove web stranice te Politike privatnosti na web stranici croatian-voiceover.com u bilo kojem trenutku. Promjene stupaju na snagu objavljivanjem na ovoj adresi ili kada su korisnici o njima obaviješteni. Politike privatnosti primjenjuju se do raskida istih od vaše strane ili od strane EPP-e Vaš raskid, moguć u bilo kojem trenutku, znači prestanak korištenja ovih stranica i poništenje svih materijala i sadržaja preuzetih i korištenih s iste web stranice.

Kontakt podaci službenika za zaštitu osobnih podataka:

branimir@croatian-voiceover.com
+385 95 357 3507
EPP reklame, vl. Branimir Jelčić
Gorica 15, 20207 Mlini
OIB: 49756389205